سرکار خانم سمیه فخری

 

سمت: مسئول واحد خواهران نهاد رهبری

 

مسیر دستیابی : ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

تلفن: 33329024