اسماعیل حسن زاده

 

سمت: مسئول اجرایی نهاد رهبری

 

مسیر دستیابی : ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

تلفن: 33329024

 

پست الکترونیک: