هفده ماه ربیع مدینه غرق نور است
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: هفده ماه ربیع مدینه غرق نور است

مسابقه پیامبر رحمت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: مسابقه پیامبر رحمت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان مسابقه پیامبر رحمت به مناسبت میلاد پیامبر ( صلی اله علیه و آله ) برگزار می شود.

راه نجات از هلاکت ثابت قدمی در مسیر امامت می باشد.
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: راه نجات از هلاکت ثابت قدمی در مسیر امامت می باشد.

نهم ربیع الاول ، آغاز امامت آخرین منجی عالم
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: نهم ربیع الاول ، آغاز امامت آخرین منجی عالم

آجَرَکَ الله یَا صَاحِبَ الزَّمان
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: آجَرَکَ الله یَا صَاحِبَ الزَّمان

افرادی که در مسیر منافع عمومی مانع ایجاد می کنند باید به مردم معرفی شوند .
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: افرادی که در مسیر منافع عمومی مانع ایجاد می کنند باید به مردم معرفی شوند .

آرشیو