نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می کند:

مسابقه ایران قوی برگزار میگردد.

مسابقه "ایران قوی" توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ مسابقه "ایران قوی" توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار میگردد.

اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت مشاهده کلیپ و ارسال گزینه صحیح، باید تا تاریخ 28 خرداد 1400، به کانال گیل نهاد در پیامرسان سروش (sapp.ir/gil.nahad) مراجعه نموده و ارسال نمایند.

نتیجه مسابقه نیز تاریخ 30 خرداد 1400 از طریق این کانال (sapp.ir/gil.nahad) اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

سوال: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران باید چه نمادی داشته باشد؟
 1 -  نماد قدرت نظامی    2 -  نماد وحدت ملی 
 3 - نماد قدرت احزاب     4 - نماد اصول گرایی و اصلاح طلبی
کلمات کلیدی