به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

آزمایش‌های پزشکی بر روی بیمار بدون اطلاع او

.

س۳۱. در صورتی که آزمایش خاص پزشکی برای پیشرفت علم هیچگونه ضرری برای بیمار نداشته باشد، آیا پزشک بدون اطلاع به بیمار و بدون کسب اجازهی او می‌‌تواند چنین اقدامی نماید؟
ج. جایز نیست.
 
کلمات کلیدی