مسابقه پیامبر رحمت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

مسابقه پیامبر رحمت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان مسابقه پیامبر رحمت به مناسبت میلاد پیامبر ( صلی اله علیه و آله ) برگزار می شود.