اختتامیه دوره دوازدهم و سیزدهم کارگاه دانش افزایی ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: اختتامیه دوره دوازدهم و سیزدهم کارگاه دانش افزایی ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه برگزار شد.

شناخت، زمینه ساز اعتقاد و ایمان در نتیجه عمل و تعهد است
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: شناخت، زمینه ساز اعتقاد و ایمان در نتیجه عمل و تعهد است

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی جهت تحکیم روابط در بنیان خانواده ویژه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درحال برگزاریست .
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: کارگاه آموزشی مهارت های زندگی جهت تحکیم روابط در بنیان خانواده ویژه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درحال برگزاریست .

افتتاحیه سیزدهمین دوره گارگاه دانش افزایی ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: افتتاحیه سیزدهمین دوره گارگاه دانش افزایی ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه برگزار شد.

پخش زنده زیارت مجازی بین الحرمین به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: پخش زنده زیارت مجازی بین الحرمین به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

الگو و مقتدای بسیجیان، امیر مؤمنان علی(علیه السلام)است .
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: الگو و مقتدای بسیجیان، امیر مؤمنان علی(علیه السلام)است .

آرشیو