برگزاری حلقه صالحین در بیمارستان پورسینا
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: برگزاری حلقه صالحین در بیمارستان پورسینا

به مناسبت هفته ی دفاع مقدس در بیمارستان پورسینا برگزار شد.

دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود برگزار کرد.

نمایشگاه دفاع مقدس در دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود برگزار شد.

نمایشگاه دفاع مقدس در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: نمایشگاه دفاع مقدس در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

نمایشگاه دفاع مقدس در خوابگاه کوثر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: نمایشگاه دفاع مقدس در خوابگاه کوثر برگزار شد.

در خوابگاه کوثر برگزار شد.

ترس از مواجهه با ناملایمات نباید ما را از مقابله با باطل باز دارد
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: ترس از مواجهه با ناملایمات نباید ما را از مقابله با باطل باز دارد

پیام حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی به مناسبت هفته دفاع مقدس
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: پیام حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی به مناسبت هفته دفاع مقدس

آرشیو