غدیر عنوانِ عقیده و دینِ ما / 2 روز تا عید غدير
به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: غدیر عنوانِ عقیده و دینِ ما / 2 روز تا عید غدير

به مناسبت دهه امامت و عید سعید غدیر خم، جلسه کارگروه تبلیغی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: به مناسبت دهه امامت و عید سعید غدیر خم، جلسه کارگروه تبلیغی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

غدیر میثاق آسمانی انسان با خدا / 3 روز تا عید غدير
به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: غدیر میثاق آسمانی انسان با خدا / 3 روز تا عید غدير

به مشکلات خوزستان رسیدگی کنید
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: به مشکلات خوزستان رسیدگی کنید

بیانات رهبر معظم انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا

برگزاری مراسم و فضاسازی محیط دانشکده ها، مراکز و بیمارستان های دانشگاه به مناسبت عید قربان
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: برگزاری مراسم و فضاسازی محیط دانشکده ها، مراکز و بیمارستان های دانشگاه به مناسبت عید قربان

دو عمل پر فضیلت در عید قربان
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: دو عمل پر فضیلت در عید قربان

عید سعید قربان مبارک باد

آرشیو